École

Scholengroep Adite Diest

Description de leur projet

zie bijlage http://www.ijzerzandsteen.be/assets/ijzerzandsteen.pdf

Objectif de leur projet

zie bijlage http://www.ijzerzandsteen.be/assets/ijzerzandsteen.pdf

Association de lutte contre la pauvreté

Ijzerzandsteen

École

Atlas Atheneum GistelGISTEL

Description de leur projet

Voorafgaand aan 17 oktober 2013: - Affiches maken voor leerkrachten met tips over hoe ze kunnen omgaan met kansarmoede - Losse letters schilderen door leerlingen houtbewerking: ‘Neen tegen kinderarmoede’ - Slogans of tekeningen verzinnen - Kennismakingsspel spelen over de werking van het OCMW - Muziekinstrumenten en liedjes maken met recyclagemateriaal Acties op de dag van 17 oktober 2013: - Lakens met beschilderde handendrukken buitenhangen - Brief meegeven aan ouders - Poster door GOK-team - Gezond ontbijt voor de klanten van het OCMW door leerlingen 5BV (in samenwerking met het OCMW Gistel, stad Gistel, LOGO (lokaal Gezondheidsoverleg, Sint Vincentiusvereniging Gistel, Duinhelm Oostende, Provincie West-Vlaanderen.) - Gedichten schrijven door 1A - Filmforum ‘De helaasheid der dingen’ - Slogans of tekeningen etaleren - Boek Ik ben Iemand/Niemand – Jeugdboeken: Windbuilen, Pestkoppen in de lessen bespreken - Enquête afnemen bij alle personeelsleden over armoede

Objectif de leur projet

Het Atlas Atheneum uit Gistel stelt vast dat de nood naar informatie en bewustmaking rond armoede steeds groter wordt. Vanuit het GOK-team kwam het idee om een duurzame actie te organiseren, naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2013 en het Kinderarmoedebestrijdingsplan dat Maggie De Block, de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, lanceerde op 10 juni. Het GOK-beleid biedt immers de mogelijkheid om het aantal kansarme leerlingen op de school in kaart te brengen – op het Atlas Atheneum zitten een groot aantal leerlingen die in verdoken armoede leven. Het hoofddoel van het project bestaat uit het bewust maken van de leerkrachten en het overige personeel van de school. Want, door kansarme leerlingen op een andere manier te benaderen, verhogen ook hun kansen tot slagen. Leerlingen uit kansarme gezinnen brengen immers vaak grove taal mee naar school, zijn soms niet orde, komen te laat of komen helemaal niet, met negatieve consequenties tot gevolg. Het Atlas Atheneum van Gistel hoopt dat de leerkrachten verder kan kijken dan het gedrag van de leerling, maar ook zijn achterliggende gezinssituatie en de mogelijk beperkte leefruimte, de moeilijkheden en de soms povere opvoeding die hij krijgt, probeert te begrijpen. Uiteraard zullen de acties die het Atlas Atheneum van Gistel voert niet alleen leerkrachten en het overige personeel tot nadenken stemmen, maar ook de leerlingen zullen stilstaan bij het thema.

Association de lutte contre la pauvreté

OCMW GISTEL

École

Institut Notre-Dame d'ArlonArlon

Description de leur projet

Le projet se nomme: “Une Bande dessinée pour tous”. Les élèves de quatrième Techniques sociales réaliseraient par groupes différentes planches de la bande dessinée ayant pour objectif d'apporter un maximum d'informations sur la pauvreté et les différents moyens à notre niveau pour lutter contre ce problème.

Objectif de leur projet

Le but des étudiants sera de réaliser la bande dessinée en collaboration avec les sans-abris d'Arlon. Cette étape franchie, la BD sera imprimée en X exemplaires si nous sommes soutenus. La somme récoltée sera entièrement rétribuée à l'association. Toutefois, durant plusieurs semaines, des actions de sensibilisation seront menées à l'école à différents moments en jouant des jeux de rôle extraits de la bande dessinée afin de récolter des vivres, des vêtements et assumer ainsi le rôle informatif et aide concrète. Cette action se ferait dans la continuité de ce qui a été réalisé l'année dernière où les étudiants avaient réalisé un Harlem Shake à plusieurs reprises afin de mobiliser un maximum d'étudiants de l'école pour ramener des vivres. Ce fut le premier pas de la collaboration.

Association de lutte contre la pauvreté

"Sans-abris" d'Arlon

École

Domein Speelhof (KTA Sint-Truiden)Sint_truiden

Description de leur projet

Op 16 oktober heeft het KTA Sint-Truiden het startshot van het jaarproject ‘talentontwikkeling van kinderen in kansarmoede’ van de leerlingen van het zesde jaar Sociaal-Technische Wetenschappen. Acties in het kader van 17 oktober: Kennismaking met enkele mensen van het inloophuis OnderOns (vereniging waar armen het woord nemen). De cliënten brengen een persoonlijk getuigenis van hun eigen situatie en gaan in dialoog met de leerlingen. Inleefspel met de cliënten van het inloophuis OnderOns. Acties doorheen het hele schooljaar: Twaalf leerlingen van het zesde jaar zullen doorheen het schooljaar projecten op touw zetten voor kinderen uit kansarmoede. Deze projecten willen de mogelijkheden – en niet enkel de moeilijkheden – van kansarme kinderen in de kijker brengen. Er zullen vijf activiteitnamiddagen georganiseerd worden, door onze leerlingen met kinderen vanuit de organisatie OnderOns. Op deze middagen staan telkens andere talenten centraal (sport, creativiteit, muzikaliteit, enzovoort). De studenten werken de projectnamiddagen uit (eventueel in samenwerking met bestaande diensten zoals de lokale sportdienst, het conservatorium, enzovoort.). De leerlingen verzorgen ook het financiële aspect, het materiaal, de locatie, enzovoort. Voor de uitwerking van hun projecten werken ze samen met en spreken ze met een kerngroep vanuit de organisatie OnderOns, bestaande uit kansarmen die het woord nemen.

Objectif de leur projet

Het KTA Sint-Truiden wil de bestaande misverstanden en hardnekkige vooroordelen over mensen in kansarmoede bestrijden. Door de intensieve en interactieve samenwerking met het inloophuis OnderOns krijgen de leerlingen van het zesde jaar van Sociaal-Technische Wetenschappen een bredere kijk op de problematiek. De leerlingen van deze studierichting zullen ook later in het beroepsleven in het onderwijs of in de hulpverlening terechtkomen; enige vorm van inlevingsvermogen is in dat geval zeer wenselijk. De leerlingen leren dankzij het project verder kijken dan de moeilijkheden van kansarme mensen: iemand is geen probleem, iemand heeft een probleem. Iedereen is in de eerste plaats een unieke persoon, met zijn/haar talenten én eventuele moeilijkheden. Talenten kunnen ontwikkelen is dan ook onnoemelijk belangrijk, ook voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Via het project wilt het KTA alvast de zesdejaars mobiliseren en sensibiliseren.

Association de lutte contre la pauvreté

vzw OnderOns

École

Sint PaulusGent

Description de leur projet

De leerlingen van het zesde leerjaar maken een lipdub op 'The Poverty Song'. De tekst blijft zoals in het lied, maar op de beelden van de videoclip zijn de leerlingen te zien. De clip is (een vrolijke) aanklacht tegen geldverspilling en armoede.

Objectif de leur projet

De clip wordt op YouTube gezet en moet minstens 1000 keer bekeken worden. Dan trakteert de meester trouwens.

Association de lutte contre la pauvreté